PRESENTACIÓ

Presentació del llibre: "Les Valls d’Andorra durant el Neolític: un encreuament de camins al centre dels Pirineus"

Dijous 13 de desembre

Presentació del número 2 de les "Monografies del MAC": Les Valls d’Andorra durant el Neolític: un encreuament de camins al centre dels Pirineus”

No podem tractar el procés de transició neolítica al Mediterrani occidental en general, i a banda i banda dels Pirineus en particular, sense afrontar qüestions com el clima, el paisatge, les relacions socials, els contactes entre grups, les xarxes d’intercanvi, etc. És aquesta confluència la que dona sentit al present llibre i als seu contingut. Un llibre que vas més enllà d’Andorra, però que realça el paper del Principat com un dels indrets fonamentals per conèixer la prehistòria de la Península Ibèrica. Un indret d’assentaments però també de trànsit, de múltiples comunitats que van deixar empremta al territori  i que, de mica en mica, surten a la llum mostrant-nos pinzellades sobre les maneres de viure d’aquelles persones que van ocupar les valls i les muntanyes pirinenques fa varis mil·lennis.

El lector ressegueix la prehistòria d’Andorra, i per extensió la de la Península Ibèrica i el sud de França, descobrint des d’aspectes tant genèrics com el clima i el paisatge que ha caracteritzat diferents moments de la prehistòria recent, fins als elements més particulars com l’estudi de determinades restes i objectes recuperats als assentaments i als sepulcres.

En aquest sentit i per aprofundir-hi, l’obra es divideix en cinc grans capítols. El primer d’ells respon a les qüestions més genèriques sobre el procés de neolitització, no només d’Andorra, sinó  també dels territoris pirinencs veïns amb l’objectiu d’oferir una visió de conjunt abans d’endinsar-se, en els posteriors capítols, en temes més específics.

El segon apartat afronta la configuració del medi de la valls d’Andorra durant el neolític i dibuixa una imatge molt precisa a la vegada que esclaridora del clima, la geologia i el paisatge que es van trobar i van conviure els primers agricultors i ramaders en arribar a aquests territoris. Alhora aquest apartat revela el grau de domesticació de l’entorn que posseïen aquelles comunitat pretèrites mitjançant tel control i la modificació del territori.

El tercer epígraf versa sobre l’estudi de tots els jaciments arqueològics d’època neolítica documentats a les valls d’Andorra. Encara que numèricament, són pel moment escassos, la seva rellevància és tan significativa que els posiciona com a referents en l’àmbit de l’arqueologia. Tot i així, estem segur que durant els propers anys es descobriran nous jaciments que afegiran més dades a les que avui disposem.

La quarta secció complementa la segona, tractant qüestions relacionades amb l’explotació del medi i amb la gestió dels recursos vegetals i animals, tant domèstics com salvatges/silvestres. 

El cinquè i darrer capítol afronta l’estudi dels recipients ceràmics, dels instruments d’os i de pedra així com dels ornaments localitzats en diversos jaciments andorrans. Mitjançant aquests elements, no només s’han conegut aspectes estilístics, tecnològics o formals, que els emparenten i associen amb altres manifestacions de grups més o menys pròxims en el temps i l’espai, sinó que també ens parlen sobre el seu ús i del que representen dins de l’organització econòmica i social d’aquelles comunitats.

Si a priori, podria semblar que les comunitat establertes a les valls d’Andorra estaven aïllades pel territori que les envolta, la realitat és molt diferent. Els tipus d’animals i cereals domesticats, les estructures d’hàbitat i funeràries construïdes, el tipus d’eines emprades així com la matèria prima amb que les confeccionaven, ens parlen d’un indret molt més semblant al que és en l’actualitat. Un indret de trànsit, un encreuament de camins.

Gerard Remolins Zamora. Llicenciat en Historia i Màster en Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica per la Universitat de Barcelona. Màster en Arqueologia del Quaternari per la Universitat Rovira i Virgili. Les seves investigacions s’han centrat en el coneixement de les societats neolítiques i de l’edat del bronze als Pirineus. És especialista en Arqueologia espacial i geoestadística. Actualment esta cursant el doctorat.

Juan F. Gibaja Bao. Científic titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor en Prehistòria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves investigacions s’han centrat en el coneixement de les societats mesolítiques i neolítiques. És especialista en la funció dels instruments lítics. Els darrers anys s’ha dedicat també a la divulgació científica.

A les 19h. Activitat gratuïta inclosa en el preu de l’entrada.

Es recomana reserva prèvia a macvisites.acdpc@gencat.cat o al 934232149.

DADES DE L'ACTIVITAT
On Passeig de Santa Madrona, 39-41 Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona Tel. 93 423 21 49
Hora 19:00:00
Durada 1 h
Preu Activitat gratuïta inclosa en el preu de l’entrada

Imatges de la publicació

Balma de la Margineda

Feixa del Moro

Sitges del camp del Colomer

Balma de la Margineda