Figures geomètriques

Joc d'orientació per les sales d'exposició per localitzar elements geomètrics en objectes i creació al taller d'un petit mosaic utilitzant els conceptes matemàtics apresos. Es treballen coneixements del medi social, natural i cultural, a més dels matemàtics.

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

 • Educació primària, cicles mitjà i superior

Tipologia de l’activitat

Visita - Taller

Nom de l’activitat

Figures geomètriques: joc d'orientació

Descripció

Utilitzarem el museu per orientar-nos en l’espai i interpretar un plànol.

Aquesta visita serà l’excusa ideal per conèixer la línia del temps i localitzar figures geomètriques en la ceràmica ibèrica i els mosaics romans. Finalment, reservarem per a l’aula continguts de reflexió matemàtica.

Objectius

 • Treballar la comunicació del pensament matemàtic.
 • Treballar la mesura a l'espai aplicant el sistema de numeració decimal.
 • Fer estadística i gràfics adaptats a l'edat de l'alumne.
 • Calcular a través del sistema monetari.
 • Fer una introducció al concepte 'atzar'.
 • Posar en comú dels descobriments fets.
 • Treballar en equip i fer aportacions individuals.
 • Consolidar els coneixements adquirits.

Idiomes

 • Català
 • Castellà

Material

 • Material didàctic específic per a l’activitat

Dades de concertació i venda

 • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49 / 93 424 65 77
 • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
 • Preus: 3,6 € per alumne/a (grups de 20 alumnes o més). 72 € (grups de 20 alumnes o menys)
 • Durada: 90 minuts

Twitter
Facebook