La Mediterrània: el mar dels grans colonitzadors

Bressol d'antigues civilitzacions, les aigües del Mediterrani han estat testimoni de les relacions entre els pobles que ocupen les seves terres.

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

  • Educació primària: cicles mitjà i superior
  • Educació secundària
  • Batxillerat

Tipologia de l’activitat

Visita guiada

Nom de l’activitat

Fenicis i grecs: els grans colonitzadors de la Mediterrània

Descripció

El Mediterrani és un mar que, des dels orígens de les societats, ha tingut  un paper molt important en l’esdevenir històric. Gresol de civilitzacions antigues, les seves aigües han estat testimoni de les relacions entre els pobles que ocupen les seves terres.

Un mapa ens ubicarà en el context mediterrani i ens ajudarà a entendre el fenomen de les colonitzacions, el comerç i la navegacióeconomia.

Idiomes

  • Català
  • Castellà

Material

Material didàctic específic per a l’activitat

Guió del professor

 Dades de concertació i venda

  • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49 / 93 424 65 77
  • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
  • Preus: 3.00 € per alumne/a (grups de 20 alumnes o més). 60 € (grups de 20 alumnes o menys)
  • Durada: 1.30 h

Altres activitats relacionades

Visites a altres jaciments o museus:


Twitter
Facebook