Una passejada divina

Recorregut des de la prehistòria fins a l’antiguitat tardana per mitjà de les creences religioses dels nostres avantpassats i avantpassades, que ens permeten veure com han evolucionat al llarg de la història.

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

 • Educació secundària
 • Batxillerat
 • Altres

Tipologia de l’activitat

Visita dinamitzada

Nom de l’activitat

Una passejada divina

Descripció

Proposem un recorregut per les creences religioses dels pobles de la prehistòria i de l'antiguitat: des de les venus paleolítiques fins als déus del panteó grecoromà, i també les divinitats orientals, com ara Isis o Tanit. L'activitat és estructurada en blocs: el primer és una introducció a la mitologia; el segon parla dels primers pobles colonitzadors i de la mitologia egípcia; el tercer se centra en la mitologia grega exclusivament, i el quart s'organitza a partir de la visita a les sales del museu on hi ha exposades peces de la cultura romana. Acabarem amb el cinquè bloc, centrat en l'Esculapi d'Empúries, i amb la narració d'alguns mites.

Objectius d’aprenentatge

 • Descriure conceptes relacionats amb el món de les creences.
 • Assenyalar diferents maneres de manifestació de les creences.
 • Interpretar la informació que proporcionen les peces exposades al museu.
 • Elaborar hipòtesis sobre els elements que motiven la creació d'un món mític.
 • Exposar les conclusions.
 • Comportar-se adequadament durant la visita.
 • Valorar i respectar el patrimoni.
 • Valorar les peces del museu com a font d'informació històrica i mitològica.

Idiomes

 • Català
 • Castellà

Material

 • Material didàctic específic per a l’activitat

Dades de concertació i venda

 • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49
 • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
 • Preus: 80 € per grups fins a un màxim de 30 alumnes
 • Durada: 1.30 h

Twitter
Facebook