Prehistòries i històries matemàtiques

Visita dinamitzada per les sales del museu per centrar-nos en els conceptes matemàtics que utilitzaven, com ara els diferents sistemes de numeració.

Nom del museu / centre on es desenvolupa l’activitat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

  • Educació secundària

Tipologia de l’activitat

Visita taller

Nom de l’activitat

Prehistòries i històries matemàtiques.

Descripció

La paraula matemàtiques prové dels grec máthema, que vol dir “ciència, coneixement o aprenentatge”; se’n deriva mathematikós, que significa “apassionat del coneixement”.

Descobrirem i situarem al temps diversos conceptes matemàtics i sabrem com van ajudar a resoldre reptes.

Objectius d'aprenentatge

  • Fer una breu aproximació de caràcter cultural a les matemàtiques amb l'objectiu, d'una banda, de mostrar el seu desenvolupament històric com a ciència en evolució i sotmesa als canvis i, de l'altra, evidenciar els contextos en què aquests continguts van adquirir el seu significat.
  • Treballar els diferents conceptes matemàtics i la capacitat de l'alumne d'assimilar l'aplicació pràctica del concepte abstracte.

Idiomes

  • Català
  • Castellà

Material

  • Material didàctic específic per a l’activitat

Dades de concertació i venda

  • Telèfon de concertació de visites: 93 423 21 49 / 93 424 65 77
  • Correu electrònic: macvisites.acdpc@gencat.cat
  • Preus: 3,60 € per alumne/a, (grups de 20 alumnes o més), 72 € (grups de 20 alumnes o menys)
  • Durada: 1.30 h

Twitter
Facebook