Teide Projectes

El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) està al servei de la societat i del seu desenvolupament per a difondre coneixements arqueològics per a la recerca, l'ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic i es constitueixen en espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans. Una de les seves funcions és la de dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats per millorar-ne la promoció, la conservació i la gestió, especialment establint estratègies de suport i col·laboració amb els ens locals.

La Editorial Teide és una empresa editora fundada a Barcelona el 1942 que des dels seus inicis ha centrat la seva activitat en els llibres d'ensenyament, des de l'ensenyament primari fins al batxillerat, i destaca per la seva renovació tant en el contingut dels llibres com en la seva presentació.

TeideProjectes és una solució idònia per a les escoles que creuen en la necessitat de fer un gir en el seu enfocament educatiu per centrar-lo en l’aprenentatge competencial. En cada projecte interdisciplinari, que dura unes sis setmanes, el professorat guia els alumnes en la consecució d’un repte. Es treballa per fases, resolent tasques i activitats en grup de manera participativa, amb l’ajuda dels recursos didàctics i les eines disponibles en un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA), i amb el suport d’un quadern en paper.

Les tasques a realitzar i els recursos didàctics poden ser personalitzats pels docents per adaptar-los a la realitat de l’escola i de l’alumnat.

TeideProjectes inclou un servei de formació al professorat i un assessorament actiu en l’aplicació d’aquest aprenentatge basat en l’experiència. Facilita la tasca diària dels docents, motiva l’alumnat i ajuda els centres educatius a diferenciar-se pel seu caràcter innovador. Per a més informació, clicar aquí.

 

 


Mare Nostrum

Encàrrec:
Celebrar una jornada de tallers d’història antiga
Recomanat per al Cicle Superior de Primària

Entra

Grècia i les estrelles

Encàrrec:
Fer una rèplica d’un vas arcaic
Recomanat per al 1r Cicle de l’ESO

Entra

Hominització i humanització

Encàrrec:
Creació d’un museu dels inicis de la humanitat
Recomanat per al 1r Cicle de l’ESO

Entra

La Prehistòria. Un viatge al passat

Encàrrec:
Muntar una fira de la Prehistòria
Recomanat per al Cicle Superior de Primària

Entra