Conservació preventiva

Encara que sembli contradictori, com a C+R (conservadors-restauradors) ens agradaria no haver d'intervenir sobre els objectes arqueològics, ja que això significaria que no tenen cap patologia... però sabem que això és impossible... igual que de tant en tant, tots hem d'anar al metge.

Ara bé, sense manipular-los directament, podem aconseguir que es conservin en millorar estat, i que la degradació actuï de forma més lenta... com podem aconseguir-ho? Doncs estudiant quines són els possibles factors de degradació i avançant-nos als seus efectes.

Exemples d'aquests factors serien: vibracions, pol·lució, oscil·lacions d'humitat i temperatura, actes vandàlics, pols... En aquest sentit, realitzem moltes mesures preventives, com per exemple, mantenint un control en les oscil·lacions de la humitat i a la temperatura, sobretot en el cas dels objectes de metall, ja que és un material molt sensible. Per aquest motiu, les vitrines amb metalls, contenen també mètodes passius de controlar els canvis d'humitat, com poden ser l'Art-Sorb o el Pro-Sorb. Aquests tenen la capacitat d'absorbir i desorbir l'excés o la manca d'humitat dintre de casa vitrina... I per aquest motiu es van dissenyar calaixos que queden apagats al visitant. Alhora, utilitzem uns sensors per poder monitorar el bon funcionament d'aquests aparells.

En el cas de les reserves, hi han cambres de conservació específiques preparades per guardar cada una objectes de natura diferents, ja que la humitat i temperatura que pot ser correcte per metalls, és diferents de la que necessita la fusta o el vidre, per exemple.

Un altre factor de degradació són les vibracions, per aquest motiu quan els objectes hi han d'itinerari a altres museus, es fan caixes de protecció, o per exemple, durant la Guerra Civil, es va fer un gran esforç per evitar que els objectes poguessin patir.


Recursos

Reserva de metalls

Cambra de control climàtic

Des de l'any 2006 el MAC disposa d'un segon espai per a la conservació preventiva dels objectes metàl·lics que permet controlar la humitat i temperatura ambiental d'una forma constant. Disposa d'un monitor exterior que permet fer el seguiment diària i prevenir possibles fluctuacions. Actualment conserva uns 800 objectes de totes les èpoques històriques, dominant els bronzes i ferros d'època romana. Es d'especial consideració la col·lecció de monedes de plata del segle XVII procedents d'un derelicte de les costes de Sitges. 

Control d'humitat en una exposició temporal

Introduint Art-Sorb a l'interior de la vitrina

Paletització de grans objectes

Mosaic dipositat a les reserves

Protecció física

Preparació d'objectes per una itinerància

Sensor d'humitat i temperatura

Muntatge d'exposició temporal

Sensor control clima

Sensor col·locat a l'interior d'una vitrina

Control humitat

Calaix en una vitrina de l'exposició permanent amb Art-Sorb

Protecció durant la guerra civil

Sacs per protegir una escultura romana

Escultura romana

Abans de la col.locació dels sacs de protecció


Twitter
Facebook