Campaneta de bronze

Per poder eliminar les patologies de la campaneta, hem realitzat neteges mecàniques i químiques de diferents tipus. El que hem fet molt a poc a poc i amb molta cura perquè l'objecte té unes parets més fines que les capes de concrecions, i per tant és molt fràgil.

Després va ser necessari continuar amb un procés d'inhibició de la superfície, perquè els clorurs que encara continuen a l'interior, alenteixin la seva nova formació amb el temps.

Quan va arribar pesava 13 gr i al finalitzar la intervenció 5gr. Ha perdut 8 gr durant el procés de restauració


Twitter
Facebook

Campaneta de bronze

Iniciem l'actuació

Què és això? Sembla una pedra... però no ho és... Així ens va arribar al laboratori de restauració... només sabíem que ho havien trobat els arqueòlegs excavant a Empúries

Eliminem concrecions

Vam començar a eliminar les concrecions terroses amb molta cura sota microscopi.. Doncs només mesura 1'8cm i és molt fràgil. Per aconseguir-ho vam utilitzar aparells de dentista sofisticats