El MAC Restaura - Grans projectes

Totes les peces que tractem al laboratori C+R són importants i transcendents, amb un alt valor patrimonial i històric que en conjunt ens permeten explicar la nostra història. Ara bé, algunes necessitem tractaments especials, que requereix un esforç econòmic i humà més gran del que és habitual. Solen ser peces especialment delicades, emblemàtiques, o bé el condicionant són les grans dimensions o que pateixen greus patologies.

Podem citar alguns casos com:

-El mosaic romà de les Tres Gràcies (Barcelona)
-El cap de marbre de la Medusa (l'Hospitalet)
-L'escultura d'una deessa romana de marbre (Barcelona)
-El gran conjunt de 2.500 monedes de plata del segle XVII (Sitges)


Monedes de plata del segle XVII

Desembre 2015

Entra

Les Tres Gràcies

Restauració d'una de les icones del MAC

Entra

Projecte Esculapi

Restauració i conservació de l'Esculapi d'Empúries

Entra