Estudi de les patologies

La primera tasca que es realitza al laboratori C+R és un diagnòstic de l'estat de conservació de cada objecte i revisar el seu historial. És a dir, igual que un metge pregunta on li fa mal a cada pacient, per saber quina malaltia pot tenir, i quina medicina cal receptar, nosaltres realitzem avaluacions per determinar les patologies de cada objecte i buscar quines són les causes que les provoquen. Aquesta informació ens serveix per conèixer l'estat de conservació i definir quina és la millor estratègia per frenar la degradació existent, per això és una feina imprescindible.
Recollim aquesta informació de diverses formes:

-Fitxes individuals amb un apartat específic per l'examen organolèptic.
-Mapes d'alteració per situar les zones més degradades.
-Recull fotogràfic detallat.

TIPUS DE PATOLOGIES

Per altra banda, segons l'antiguitat i la natura de cada material, veiem patologies diferents que necessitem ser abordades amb tècniques específiques. Algunes d'aquestes patologies poden ser comunes a qualsevol tipus d'objectes com serien les llacunes, descamacions, exfoliacions, fractures, canvis cromàtics, distorsions del perfil, eflorescències, etc. Altres, en canvi, són específiques de cada material. Podem posar alguns exemples: els metalls solen estar atacats per òxids, clorurs, carbonats.... el vidre en canvi, sol presentar problemes de desvitrificació, exfoliacions...
Us oferim un petit tastet en les següents fotografies.


Tipologies

Eflorescències

Espassa romana de ferro amb sals en superfície

Berrugues

Destral de bronze distorsionada per cuprita

Oxidació

Banyes de bronze amb superfície mineralitzada

Desvitrificació

Vidre romà fracturat, amb una llacuna i alterat

Fongs

Base ceràmica amb atac biològic

Pitting

Escultura de marbre amb la superfície erosionada

Taques d'òxid

Superfície de marbre

Clorurs

Destral amb càncer del bronze


Twitter
Facebook