Pàtera del carnisser
La pàtera del carnisser presenta el cap d’un animal no identificat en relleu a l’umbó central i una escena que es desenvolupa al voltant d’un personatge
entronitzat. El motiu té paral·lels al llarg del Mediterrani i ha tingut deferents interpretacions: se l’ha relacionat amb el món funerari i el més enllà, però
també se l’ha considerat una representació d’Artemis efèsia com a deessa de la caça.

Segle II aC.

Castellet de Banyoles Tivissa, Ribera d'Ebre.