Restauració-Conservació

El Museu d’Arqueologia de Catalunya des dels seus inicis ha apostat per tenir uns laboratoris de conservació i restauració propis, amb la creació del primer laboratori especialitzat en material arqueològic de Catalunya. El primer professional va ser contractat l'any 1915, vint anys abans de la inauguració oficial de la seu de Barcelona, ja que calia preparar les peces per poder-les exposar a les sales del nou museu. Des de llavors diverses generacions de tècnics hi han treballat per garantir que les col∙leccions del MAC es conservin en les millors condicions. Des d'aquells inicis fins a l'actualitat hi ha hagut molts canvis en la disciplina; si bé els objectius generals continuen sent els mateixos, els criteris i la metodologia d'intervenció són sensiblement diferents.

Cada any es restauren als laboratoris de conservació-restauració centenars d'objectes arqueològics que poden estar elaborats amb materials de naturalesa molt diversa (ferro, bronze, plata, vidre, fusta, os, ceràmica, pedra, mosaics, etc.) i poden tenir una antiguitat també molt variada, que pot anar des del paleolític fins a l'edat mitjana o l'època moderna. Aquesta gran heterogeneïtat de materials i cronologies, entre altres condicionaments, provoca que cadascun d'aquests objectes presenti característiques, patologies i graus de conservació molt diferents i que, per tant, requereixi un tractament de conservació específic.

L'objectiu, però, és comú: frenar el procés de deteriorament i evitar la destrucció i la pèrdua gradual del nostre patrimoni. Moltes d'aquestes peces arriben als laboratoris tan transformades pel pas del temps que resulta difícil poder-les interpretar correctament. Per poder-les estudiar o, fins i tot, per exposar-les per al gaudi del públic, cal dur a terme una intervenció acurada, dissenyada específicament per cada peça.

Segons el tipus de degradació o el tipus de peça, necessitaran setmanes, mesos o anys per acabar la nostra feina... algunes són restauracions puntuals, i d’altres requereixen de tot un equip de treball.

Algunes d'aquestes peces es poden veure en el nostre museu, altres es troben en dipòsits reservats, o estan itinerant en exposicions temporals.

Voleu saber quina és la nostra feina? Us interessa veure com canvien les peces sota les nostres mans?


Història del Laboratori

Entra

Conservació preventiva

Entrar

Patologies

Entra

El laboratori avui

Entra

El MAC Restaura - Grans projectes

Entrar

El MAC Restaura - El dia a dia

Entra