Restauració-Conservació


Monedes de plata del segle XVII

Restauració d’una col•lecció de 2.000 monedes de plata del segle XVII
Desembre 2015

Entra

Figura femenina oferent de Terracota

Restauració - Conservació MAC 2014

Entra

Les Tres Gràcies

Restauració d'una de les icones del MAC

Entra

Projecte Esculapi

Procés de restauració i conservació de l'Esculapi d'Empúries

Entra