Restauració-Conservació | Museu d'Arqueologia de Catalunya

Restauració-Conservació

El Museu d’Arqueologia de Catalunya des dels seus inicis ha apostat per tenir uns laboratoris de conservació i restauració propis, amb la creació del primer laboratori especialitzat en material arqueològic de Catalunya. El primer professional va ser contractat l'any 1915, vint anys abans de la inauguració oficial de la seu de Barcelona, ja que calia preparar les peces per poder-les exposar a les sales del nou museu. Des de llavors diverses generacions de tècnics hi han treballat per garantir que les col∙leccions del MAC es conservin en les millors condicions. Des d'aquells inicis fins a l'actualitat hi ha hagut molts canvis en la disciplina; si bé els objectius generals continuen sent els mateixos, els criteris i la metodologia d'intervenció són sensiblement diferents.


Monedes de plata del segle XVII

Restauració d’una col•lecció de 2.000 monedes de plata del segle XVII
Desembre 2015

Entra

Figura femenina oferent de Terracota

Restauració - Conservació MAC 2014

Entra

Les Tres Gràcies

Restauració d'una de les icones del MAC

Entra

Projecte Esculapi

Procés de restauració i conservació de l'Esculapi d'Empúries

Entra