Tresor de Tivissa

L'anomenat tresor de Tivissa va ser trobat fortuïtament al poblat iber del Castellet de Banyoles (Tivissa, Rivera d’Ebre) l'any 1927 i va ingressar al museu el 1936. Està considerat el millor exemple d'orfebreria ibèrica de Catalunya. El tresor, que es data entre mitjans del segle III i l’inici del segle II aC, està format per quatre fíales o patenes, onze vasos caliciformes, una petita cílix, un collaret tipus torca i un braçalet en espiral acabat amb dos caps de serp, tots ells de plata i alguns amb detalls de plata daurada. Les patenes i els vasos estarien vinculats al servei de banquet i ofrena, rituals que foren adoptats per les elits iberes. Al mateix oppidum iber s’hi ha localitzat altres amagatalls d’objectes valuosos, fet que es pot relacionar amb la situació d’inestabilitat generada amb la Segona Guerra Púnica (finals del segle III aC). El primer conjunt es va trobar l’any 1912 (monedes d’or i de plata, braçalets, anells i altres). El segon, l’any 1925, sent la peça més destacada és una parella de bous de bronze amb un jou. L’any 1935 es recuperaren un anell, dues arracades i algunes monedes. Altres conjunts de monedes han estat trobats en diferents moments.

Sens dubte, les peces més destacades són les quatre fíales amb representacions i escenes que denoten el caràcter ritual dels vasos amb l’elevada càrrega simbòlica. Son l'anomenada pàtera del llop, la dels peixos, la de les quàdriques i la del carnisser (veure l’entrada individual de cada una de les peces).

Fitxa tècnica

  • Núm. de registre: MAC BCN-019445, 019446, 019447, 019447, 019449, 019449, 019450, 019451, 019452, 019453, 019454, 019455, 019456, 019457, 019458, 019459, 027700, 027708, 040237
  • Lloc de procedència: Castellet de Banyoles (Tivissa, Rivera d’Ebre, Catalunya)
  • Matèria: Plata i plata daurada
  • Tècnica: fossa, repujat
  • Dimensions: (diferents mesures)
  • Període històric: cultura ibèrica
  • Cronologia: -250 / - 195
  • Ubicació: Sala 13, Íbers, vitrines 36 i 37

Bibliografia:

  • Guia del Museu d'Arqueologia de Catalunya 2016, MAC-Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya / Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2016.
  • SERRA RÀFOLS, J. C. 1941, El poblado ibérico del Catellet de Banyoles, Ampurias 3, 15-34.

Tresor de Tivissa