El mosaic del Circ

A l’inici d’aquesta sala destaca el magnífic Mosaic del Circ, d’època romana (s. IV). Probablement pavimentava una luxosa casa de l’antiga Barcino. A mitjans del s. III comença el procés d’afebliment de les estructures polítiques, econòmiques i socials de l’Imperi romà. El cristianisme s’imposa com a nova religió.

El mosaic del circ fou trobat el 1860 a l'antic Palau Reial Menor de Barcelona. Data al segle IV dC, probablement pavimentava una luxosa casa privada de l'antiga Barcino.
Representa una escena de circ, teòricament ubicada al circ Màxim de Roma. La seva composició es pot dividir en dues parts: la superior ocupada per l'espina, mur longitudinal al voltant del qual es feia la cursa, i que disposava d'uns elements característics, i la meta; i la inferior, representada per una cursa de quadrigues.

La sala documenta la continuïtat cultural romana i el pes del cristianisme en el món tardoromà.


Galeria d'imatges

Mosaic del Circ

Mosaic del circ

Mosaic del circ

Mosaic del circ


Mapping del mosaic del circ

Com es va fer el mapping del Mosaic del Circ


Twitter
Facebook