L'herència de Roma. Les col·leccions romanes del MAC

Una nova cultura

L'arribada dels romans a finals del s. III aC va posar en marxa la romanització de la península Ibèrica, un procés d'adaptació de les comunitats indígenes cap a una nova cultura i organització social i econòmica. Roma va mantenir durant més de 700 anys un gran imperi al voltant de la Mediterrània, del qual l'actual Catalunya va ser un component important.

El territori que van anomenar Hispania els interessava tant per ampliar els dominis com pels valuosos metalls que podien extreure de les mines, o per les grans quantitats de cereals que obtenien dels seus camps. Els romans van estructurar el país traçant vies de comunicació on només hi havia camins enfangats, fundant noves ciutats i establint petites granges d'explotació agrícola i ramadera. Progressivament, la població ibèrica va ser absorbida i va quedar integrada dins d'aquesta nova estructura social, política i econòmica.

Les ciutats romanes van ser centres polítics, religiosos, administratius i econòmics del territori i reproduïen a petita escala el paper que exercia Roma, la gran urbs, en relació amb l'Imperi.

Les millores en la il·luminació i la distribució de les col·leccions ens permetran gaudir encara amb més intensitat d'uns elements únics que ens emocionaran i sorprendran. Objectes que ens expliquen històries del nostre passat.

Per millorar les nostres col·leccions s'estan realitzant operacions de conservació-restauració a la Sala de Roma. Disculpeu les molèsties!


La ciutat romana

Entra

El mosaic del Circ

Entra

Mosaic del Bel.lerofont

Entra

Exposicions

Operacions de conservació-restauració de la Sala de Roma

Entrar