AGENDA

Ars musivaria. Els mosaics romans de la col·lecció del MAC

El Museu d'Arqueologia de Catalunya disposa de la col·lecció més extensa i variada de mosaics romans del nostre país. Són peces procedents de diferents indrets de Catalunya, d’antigues ciutats romanes (com Barcino, Baetulo o Emporiae) o de vil·les rústiques senyorials (com El Reguer, Puigvert d’Agramunt, L’Urgell; o Cal Ros de les Cabres, El Masnou, Maresme). La seva qualitat artística i tècnica abraça tots els registres possibles, el qual permet explicar-ne els processos d’elaboració, els usos i fins i tot les històries que volen transmetre’ns.

La confecció d’un mosaic no era tasca fàcil. Requeria una bona tècnica, creativitat i un cert gust estètic. Per aquesta raó, els antics consideraven que era necessari disposar de certa inspiració per part de les Muses.

Objectius i plantejament

Gaudir d'una selecció dels mosaics del fons del MAC-Barcelona amb valor científic, estètic i contingui també una certa càrrega simbòlica, relacionats amb el territori de Catalunya, i amb més èmfasi els procedents de la ciutat de Barcelona (antiga Barcino).

Crear un espai estètic on aprendre a observar i entendre el sentit dels diferents elements i parts d’un mosaic mosaics, les representacions, els aspectes narratius i les tècniques usades. 

Experimentar i educar, tot desenvolupant tallers didàctics relacionats amb l’elaboració dels mosaics; adequació del discurs als dissenys curriculars de primària i secundària.


DOCUMENTACIÓ
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Avant-projecte 1,304 MB
Twitter
Facebook