AGENDA

Ars musivaria. Mosaics romans del MAC

El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) disposa de la col·lecció més extensa i variada de mosaics romans del nostre país, ja que al llarg dels seus més de 75 anys d’existència ha anat reunint, conservant i custodiant aquest llegat de romanitat. Des de les seves primeres propostes museogràfiques, el MAC Barcelona va integrar els mosaics en el seu discurs expositiu de manera pionera… Amb tot, i malgrat aquesta tradició, avui dia només es troba exposada al públic un 10% de la col·lecció d’un fons excepcional que la recerca actual ens ha permès redescobrir.

Es tracta de peces procedents de diferents indrets de Catalunya, d’antigues ciutats romanes (com Barcino, Baetulo o Emporiae) o de vil·les rústiques senyorials (com El Reguer, Puigvert d’Agramunt, L’Urgell; Cal Ros de les Cabres, El Masnou, Maresme; o Bell-lloc, Girona, Gironès). La seva qualitat artística i tècnica abraça tots els registres possibles, el qual permet explicar-ne els processos d’elaboració, els usos i fins i tot les històries que volen transmetre’ns.

L’exposició Ars musivaria, de caràcter permanent, s’emmarca dins el projecte de reforma global de l’actual oferta expositiva estable del MAC Barcelona, prevista, en diverses fases, per al període 2020-2025. Tanmateix, per la seva ubicació, continguts i museografia, la mostra es configura com una exposició independent de la resta, amb fesomia i personalitat pròpia i diferenciada.

Objectius i plantejament

Mostrar la millor selecció dels mosaics del fons del MAC Barcelona amb valor científic, estètic i amb càrrega simbòlica, relacionats amb el territori de Catalunya, i amb més èmfasi els procedents de la ciutat de Barcelona (antiga Barcino).

Crear un espai estètic, de gaudi, però amb vocació formativa: aprendre a observar i entendre el sentit dels diferents elements i parts d’un mosaic mosaics, les representacions, els aspectes narratius i les tècniques usades.

Plantejar un espai d’experimentació i educatiu. Desenvolupament de tallers didàctics relacionats amb l’elaboració dels mosaics; adequació del discurs als dissenys curriculars de primària i secundària.


Mosaics

Mosaic del circ. Primera meitat del s.IV dC.

Mosaic dels peixos. Segle I aC.

Mosaic de les Tres Gràcies. Final segle III - inici segle IV dC.

Mosaic del Bel.lerofont. Segle III dC.


DOCUMENTACIÓ
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Avant-projecte 80,66 MB
Twitter
Facebook