AGENDA

Art Primer

Un viatge de més de 50.000 anys a la descoberta del pensament creatiu per part de les societats prehistòriques es concreta mitjançant una atractiva proposta museogràfica, amb una estètica d'estil contemporani, que ocupi les dues sales d'exposicions temporals de la planta baixa del Museu d'Arqueologia de Catalunya, sobre una superfície d'uns 800 m².

Els protagonistes materials són més d'un centenar d'objectes únics de la prehistòria europea, dels mateixos fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya o procedents de museus i institucions catalans, francesos i de l'estat espanyol.

S'acompanyen d'una selecció de calcs de pintures rupestres de l'arxiu històric del MAC i de diversos recursos audiovisuals (els quals representaran escenes animades de la prehistòria, reproduccions de processos tecnològics i realitat immersiva en 3D).

L'exposició Art Primer aborda com a concepte fonamentals l'art, com a manifestació més humana, la més característica de la nostra espècie i l’eina que permet representar el pensament simbòlic tot utilitzant suports i estratègies diverses.

Es desenvolupa a través de 3 temes centrats en l’origen de l’art i quin paper hi varen tenir els nostres avantpassats neandertals en la seva gènesi, les manifestacions del gran art rupestre de les cavernes durant el paleolític, el qual es centrava molt especialment les espècies animals del moment i finalment, l’art llevantí com a expressió dels grups del final del paleolític i del neolític, evoluciona cap a la esquematització formal i la creació d’escenes no només faunístiques sinó on també interactuen dones i homes.

El fil conductor de la mostra és l’arqueologia, una disciplina científica en constant evolució que té les eines per descobrir, datar, conèixer, conservar i difondre l’art prehistòric. Ho fa d’ençà principis del s.XX i ara hi aplica tecnologies de darrera generació.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya és pioner en l’estudi i valoració de l’Art Rupestre i conserva un important arxiu de calcs i dibuixos que abracen un arc cronològic que arrenca de 1917 i arriba a la dècada de 1960 del segle passat. Aquest interessant fons formarà part també de la propera exposició Art Primer.


Art Primer

Antoni Bregante Gasulla

Gasulla per Henri Breuil


Twitter
Facebook