Els Tresors de la Vila Joiosa: històries de troballes extraordinàries

4 de desembre de 2014

Conferència inclosa dins de les activitats relacionades amb l'exposició temporal Tresors de la Vila Joiosa.

Aquesta conferència, a càrrec d’Antonio Espinosa Ruiz, director de Vilamuseu (la Vila Joiosa), preten narrar en primera persona, d'una manera comprensible per a tots els públics, l'experiència professional i personal que ha sigut la sèrie de troballes arqueològiques extraordinàries esdevingudes a la Vila Joiosa des de fa vint-i-cinc anys.

Aquestes troballes han fet a la Vila Joiosa passar de ser un buit en l'arqueologia valenciana a convertir-se en una de les grans sorpreses en el panorama estatal, amb jaciments de primer ordre, com les grans necròpolis de Casetes i Poble Nou, el santuari de la Malladeta, les grans termes del municipi romà o el relicte Bou-Ferrer, entre molts altres; i peces com les joies feniciopúniques, les ceràmiques ibèriques decorades en el nou estil simbòlic de la Vila Joiosa, la cantimplora egípcia d'Any Nou i altres peces tartèssiques, gregues, egiptitzants, etrusques, fenícies, púniques, ibèriques, romanes, medievals i fins i tot modernes i contemporànies. Moltes d'aquestes últimes han arribat en aplicació de les normes del Catàleg de Béns i Espais Protegits, el primer que es va aprovar a la Comunitat Valenciana, que preveu la conservació i trasllat al museu d'objectes mobles i immobles prèviament a la reforma o demolició d'edificis antics, amb la qual cosa han ingressat gran quantitat de grafits, pintures murals i objectes d'ús quotidià fins l'actualitat.

La posada en valor de la Casa Museu dels Aragonés en 1995, amb més de 7000 nos. d'inventari que comprenen uns rics fons dels s. XVIII i XIX; la gestió per Vilamuseu del Museu Valencià del Xocolate de Chocolates Valor i altres projectes han posat en mans del museu un ingent patrimoni material dels últims segles, en què la Vila va abastar la segona matrícula naval de l'Estat Espanyol, convertint-se en una  cosmopolita ciutat industrial i comercial, on es desenvolupen grans indústries de construcció i filat naval, xocolata i altres, i el seu port es convertix en l'eixida per mar cap a les colònies d'Amèrica i Filipines de la poderosa indústria del teixit i el paper de fumar d'Alcoi. Tot aquest patrimoni està indissolublement lligat al Mediterrani, donat que la Vila Joiosa és la capital d'una comarca tancada per terra, la Marina Baixa, i la seua història és la del seu port. Municipium romà des de 74 d. C., vila reial des de 1443, escala de les flotes de Flandes i drassanes de vaixells de la Corona d'Aragó al segle XV, capital de districte anticorsari i seu d'una de les tres tropes valencianes de cavalleria de la costa des del s. XVI, ciutat des de 1911: aquestes son algunes de les fites que permeten comprendre la riquesa del patrimoni arqueològic i històric de la Vila Joiosa. 

Activitat inclosa en el preu de l’entrada

Aforament limitat, cal inscriure-s’hi prèviament al tel. 93 423 21 49 | infomac@gencat.cat

Museu d´Arqueologia de Catalunya – Barcelona (Passeig de Santa Madrona, 39-41. Parc de Montjuïc)| Barcelona (Barcelonès)

 


Twitter
Facebook