Una altra mirada: La vida quotidiana de grecs i romans a la Catalunya d'època clàssica


«Que la terra et sigui lleu!»: els rituals de la mort a la Barcino romana

Conferència dins el cicle de conferències Una altra mirada: LA VIDA QUOTIDIANA DE GRECS I ROMANS A LA CATALUNYA D’ÈPOCA CLÀSSICA. A càrrec del Dr. Carles Buenacasa Pérez, professor d’Història Antiga a la Universitat de Barcelona

Entra

Vine als meus braços!: els rituals de naixement i d’educació dels antics romans. Conferèncie + comentari d'una peça

Conferència del cicle “UNA ALTRA MIRADA”, impartida pel Dr. Carles Buenacasa Pérez, professor d’Història Antiga a la Universitat de Barcelona

Entra

La casa aristocràtica a la Bàrcino romana: vida i oci dels rics barcelonins (ss. I-V dC)

Entra