Restes osteològiques

El MAC compta amb una important col·lecció de referència de patologies antigues. Aquest laboratori és un espai de treball i recerca antropològica, actiu i de referència, on es poden desenvolupar l'estudi de restes antropològiques antigues, que esdevenen elements habituals en els jaciments arqueològics.

Paleopatologies