Projectes de recerca | Museu d'Arqueologia de Catalunya

Projectes de recerca

Les accions de recerca fetes sota la coordinació del MAC tenen com a motivació i objectius fonamentals el seu mateix retorn en forma de coneixements que ajudin a desenvolupar, millorar, promoure i actualitzar el discurs de qualsevol de les seus i centres que l'integren per a l'increment i l'enriquiment del seu potencial museístic. 


El jaciment neolític de La Draga (Banyoles)

La Draga (Banyoles) es posiciona internacionalment com l’únic jaciment arqueològic lacustre de la península Ibèrica i un dels més antics i importants de la Mediterrània occidental.

Entra

Ecclesiae, coemeteria et loci (saec. VIII-XI). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Olerdola. Projecte ECLOC

Entra

El nord-est de la Citerior d’Escipió Emilià a Cèsar: la militarització del paisatge com a model de gestió territorial

Entra