Workshops


La colección visigoda del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona, contexto y estudios

Director del MAC: Josep Manuel Rueda Torras; responsable del Workshop: Àngels Casanovas i Romeu; secretari del Workshop: Jordi Rovira i Port; col·laboració: Xavier Pascual Marqués

12 de febrer de 2016

Entrar

La península Ibèrica al final de la prehistòria: les grans làmines de sílex

Coordinació científica : Xavier Clop (UAB), Juan F. Gibaja (Uni Algarba), Antoni Palomo (Arqueolític) i Xavier Terradas (CSIC).

Maig de 2008

Entrar