La península Ibèrica al final de la prehistòria: les grans làmines de sílex

Barcelona 9 de juny – Gavà 10 de juny de 2008

Coordinació científica : Xavier Clop (UAB), Juan F. Gibaja (Uni Algarba), Antoni Palomo (Arqueolític) i Xavier Terradas (CSIC).

En el marc de l’exposició “Europa al final de la prehistòria. Les grans làmines de síles” (MAC-Barcelona, 03/04/2008 - 15/06/2008), s’ha organitzat, conjuntament amb el Parc Arqueològic Mines de Gavà, unes jornades centrades en les grans làmines de sílex que, entre finals del IV mil·leni i els primers segles del II mil·lenni aC, es documenten en nombrosos contextos arqueològics de la península Ibèrica. Els àmbits temàtics a debatre són:

  • marc cronològic i cultural de les troballes
  • coneixement de les àrees-font de les seves matèries primeres
  • tallers especialitzats en producció
  • circulació dels productes laminars
  • mètodes i tècniques de producció
  • usos de les grans làmines
  • relació amb altres tipus de producció lítica i/o metal·lúrgica

Twitter
Facebook