Activitats diverses
Anella central és una part fonamental del museu.