CONFERÈNCIA

2024 Ocean Decade Conference

Del 8 al 12 d'abril

Català

Del 10 al 12 d'abril se celebrarà a Barcelona la Conferència de la Dècada dels Oceans 2021-2030 dins el marc de la Setmana dels Oceans (8-12 d'abril). Amb aquesta Conferència, les Nacions Unides busquen proporcionar un marc comú per garantir que la ciència oceànica pugui donar ple suport a les accions dels països per gestionar de manera sostenible els oceans i assolir l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 

Una de les claus de la Conferència serà la publicació d'un seguit de llibres blancs amb relació als 10 reptes de la Dècada dels Oceans, que identificaran les necessitats que permetran generar solucions amb base científica per a resoldre reptes globals com el canvi climàtic, la seguretat alimentària, la conservació de la diversitat, la sostenibilitat de l'economia dels oceans, la contaminació i els perills naturals.

En aquest context, el Museu d'Arqueologia de Catalunya participa en la setmana dels oceans amb dos esdeveniments satèl·lit a la conferència.

A més a més, el MAC col·labora amb la UNESCO per acollir el dimarts dia 9 d'abril part de la recepció a la ciutat de la branca de patrimoni cultural subaquàtic (Underwater Cultural Heritage) de la UNESCO. Jusèp Boya, director del MAC, i Rut Geli, responsable del Centre d'Arqueologia subaquàtica de Catalunya (CASC), faran una visita guiada a l'exposició "Naufragis. Història submergida" als principals experts en patrimoni subaquàtic del món. Naufragis és una immersiva exposició que destaca la importància de conservar i estudiar les restes arqueològiques descobertes sota l'aigua. 

Amb això, el MAC pretén assentar les bases per a generar un espai de debat interseccional entre líders d'institucions internacionals que vetllen per la salut dels oceans i del patrimoni que hi descansa, submergit.

Des del MAC treballarem per contribuir el nostre granet de sorra per a aconseguir La ciència que necessitem per a l'oceà que volem.

English

From the 10th to the 12th of April Barcelona will host the 2021-2030 Ocean Decade Conference in the context of the Ocean Decade Week (8th to 12th). With this Conference, United Nations seeks to provide a common framework to guarantee that oceanic science can fully support the actions of countries managing the oceans sustainably. 

A key outcome of the Conferece will be the publication of a set of white papers related to the 10 Ocean Decade Challenges, that will identify future priorities for the Ocean Decade to generate the knowledge needed for science-based solutions related to global challenges, such as climate change, food security, biodiversity conservation, sustainable ocean economy, pollution and natural hazards.

In this context, the Museu d'Arqueologia de Catalunya participates in the Ocean Decade Week with two satellite events. 

Furthermore, MAC will collaborate with UNESCO to host part of the reception of UNESCO's Underwater Cultural Heritage branch. Jusèp Boya, MAC director's, and Rut Geli, the manager of Centre d'Arqueologia subaquàtica de Catalunya (CASC), will give a guided tour of the Naufragis expo to the main experts in underwater heritage of the world. Naufragis is an immersive exposition that highlights the importance of safeguarding and studying archaeological remains found underwater.

With this, the museum aims to create a space of intersectional debate between leaders of international institutions that watch over the health of the oceans and its heritage.

From the museum, we work to contribute to Delivering the science we need for the ocean we want.

DADES DE L'ACTIVITAT
On Museu d'Arqueologia de Catalunya. Passeig de Santa Madrona, 39-41. Montjuïc, Barcelona.
Hora 12:27:53
Durada
Preu