SEMINARI

IV Seminari d'arqueologia experimental. La talla lítica experimental

16, 18, 19 i 20 de maig

La talla experimental de roques dures és una pràctica fonamental dels estudis que es realitzen sobre la indústria lítica tallada. L'ús de l'experimentació en la talla lítica permet abordar temàtiques molt diverses, generalment de caràcter tecno-funcional però també d'índole social. Una altra qüestió i que no és gens banal, és la transcendència pedagògica en l'entorn universitari i de formació informal que té aquesta pràctica, ja que és una eina de gran utilitat per a la comprensió dels processos tecnològics del passat.

Aquest seminari té com a objectiu entendre els processos bàsics de les produccions lítiques en el marc d'una llarga diacronia que abasta des de les primeres eines a les més notables produccions del final de la prehistòria. Els docents compten amb una amplíssima expertesa en projectes d'experimentació sobre indústria lítica tallada i en la docència a tota classe de públics.

Jornada en línia - 16 de maig de 2023

Docents: Dr. Javier Baena (UAM), Dr. Antoni Palomo (UAB), Dr. Paloma de la Peña
(UGR), Dra. Conchi Torres (UAM), Dr. Felipe Cuartero (CENIEH), Dr. Xavier Terradas
(CSIC-IMF), Mikel Aguirre (UPV/EHU), Dr. Robert Graf (Archando), Dra. Núria
Castañeda (UAM).

Jornades presencials (7 hores diaries)
Museu d’Arqueologia de Catalunya a Empúries - 18, 19 i 20 de maig de 2023

Dr. Mikel Aguirre (UPV/EHU), Dr. Javier Baena (UAM), Dra. Maria Isabelle Cattin,
Dr. Antoni Palomo (UAB). Professors col·laboradors: Dr. Xavier Terradas (CSIC-IMF), Dra. Concepción
Torres (UAM) i Martín García Natale (UAM)

Participació limitada a 25 persones - Imprescindible preinscripció 

Jornada en línia: gratuïta. Apunta't aquí
Jornada presencial: 140 €, inclou allotjament i esmorzar

Coordinador Científic: Dr. Antoni Palomo

Preinscripcions mitjançant el QR o l'enllaç

DADES DE L'ACTIVITAT
On Museu d'Arqueologia de Catalunya. Dia 16 en línia. 18, 19 i 20 a Empúries
Hora 08:12:31
Durada Properament
Preu Properament
PROGRAMA SESSIÓ VIRTUAL I SESSIÓ PRESENCIAL
NOM DE L'ARXIU MIDA DE L'ARXIU
Programa sessions presencials 114 kB