Grècia i les estrelles

Recerca històrica d’un vestigi, indagació sobre la cultura grega clàssica, estudi de l’Univers i la seva interpretació antiga (mitologia), disseny i construcció d’una rèplica del vas, exposició dels vasos i celebració d’un simposi grec.

Es tracta d’un projecte que estudia la civilització grega, a partir del descobriment d’un vas arcaic descobert a les ruïnes de Halai i que mostra una sèrie de constel·lacions. Els alumnes hauran d’elaborar la rèplica del vas arcaic trobat a Halai.

Al final del projecte, cada alumne de cada centre elaborarà una rèplica del citat vas i es realitzarà un simposi a l'estil grec. Per donar visibilitat al vas i una motivació extra a l’alumnat, el MAC es compromet a exposar els vasos en un espai habilitat al propi museu. 

Podeu consultar el web de TeideProjectes clicant aquí


Twitter
Facebook