Hominització i humanització

Representació de l’evolució dels humans i de les migracions dels primers pobladors del planeta; indagació sobre els avenços tecnològics i els canvis en l’alimentació, la socialització i les manifestacions artístiques; simulació d’un jaciment prehistòric; disseny i creació d’un espai museístic.

És un projecte que estudia l’evolució i inici de la humanitat: dels homínids als humans, les societats prehistòriques: paleolític i neolític. Els alumnes hauran d’elaborar material per exposar en un museu. Aquest museu el dissenyaran conjuntament amb tota la classe. Els espais que en formaran part d’aquest museu seran: desmuntant mites, fris cronològic de la prehistòria, l’evolució humana, la mobilitat dels primers humans, la tecnologia: foc i eines, l’alimentació i socialització dels grups humans, les manifestacions artístiques i creences i, finalment, un jaciment arqueològic.

El Museu es compromet a proporcionar imatges de les seves peces relacionades amb la prehistòria a fi que l'alumnat pugui crear les cartel·les; a valorar i retornar el dossier escollit i enviat pel centre educatiu; i finalment, a incloure la cartel·la de la peça o vestigi arqueològic exposat al museu, fent esment de la seva escola de procedència.

Per a més informació sobre el projecte, consultar el següent enllaç

 


Twitter
Facebook