Història del Laboratori

El Museu d’Arqueologia de Catalunya des dels seus inicis ha apostat per tenir uns laboratoris de conservació i restauració propis, amb la creació del primer laboratori especialitzat en material arqueològic de Catalunya.

Difícilment és possible exposar una col·lecció si abans no s’han restaurar les seves peces.. així que tot i que el Museu es va inaugurar al 1935, el primer professional va ser contractat l'any 1915, vint anys abans de la inauguració oficial de la seu de Barcelona, i uns anys abans de la inauguració, ja es comptava amb un equip de 5 persones.

Des de llavors diverses generacions de tècnics hi han treballat per garantir que les col·leccions del MAC es conservin en les millors condicions, tot i que des d'aquells inicis fins a l'actualitat hi ha hagut molts canvis en la disciplina, han canviat els criteris, la metodologia, les tècniques utilitzades... hem avançat en coneixements...

Però els  objectius generals, continuen sent els mateixos...

Durant aquest 100 anys, els conservadors-restauradors del Museu no només han treballat dintre del propi laboratori, van donar suport a altres institucions que no comptaven amb el mateix equip, i van treballar in situ en les pròpies excavacions que duia el propi Museu.

També van realitzar una gran números de motlles, més de 500 de les peces més important del museu, així com d’altres peces que precisament al no formar part de les col·leccions del MAC, interessava tenir una còpia que acabés de completar el discurs expositiu.

Avui en dia, alguns d’aquest motlles ja és podrien considerar pràcticament obres de museu...


Imatges històriques del laboratori de Conservació - Restauració

Remuntatge d'un ceràmica

Tècnica: a ma

Equip de restauració

Laboratori de conservació - restauració als anys 1980

Pere Suñer

Temple de Barcelona

Jaume Mayas

Treballs de restauració d'una peça de vidre

Reintegració peça de vidre

José Pedro Moya

Reintegració d'un mosaic romà

Còpia d'un crani

Realització amb motlle de silicona

Calc mosaic

Sala del MAC Barcelona abans de la reforma dels anys 1980


Twitter
Facebook