La col.lecció del MAC en 3D

El Museu d'Arqueologia de Catalunya inicia un projecte de digitalització 3D del seus materials més significatius, per mirar de donar a conèixer les seves col.leccions d'una manera amena i científica.

Prehistòries en 3D

Colonitzacions en 3D

Ibers en 3D

Antiguitat tardana en 3D

Roma en 3D