Pàtena
Pàtena de bronze que forma part d'un conjunt d'ornaments litúrgics, dos gerreres de procedència desconeguda decorats per bandes incises a burí i la pàtera que es mostra a la imatge.

Bronze

Procedència: Onda, Castellò