Tresor de Torredonjimeno
El tresor de Torredonjimeno és un dels pocs que conservem de l’època visigoda. Està format per dues corones votives ofertes pels reis visigots i els nobles a Justa i Rufina, santes màrtirs de Sevilla. L’any 1926, es va trobar fortuïtament embolcallat amb teixit i guix a la finca Majanos de Marañón de Torredonjimeno, a Jaén. 

Segurament va mantenir-se ocult durant la invasió islàmica per protegir-lo del saqueig berber i, tot i que ens ha arribat molt fragmentat, a les inscripcions podem llegir el nom de Justa (IUSTE) i Rufina (RUFINE), santes màrtirs de Sevilla. A més de les corones, aquest tresor eclesial està format per una creu d’altar (de la qual només ens n’ha arribat la lletra Alfa) i de diverses creus amb inscripcions de plata sobredaurada i d’or. Podem situar-lo a mitjan segle VII.

La fotografia mostra la reconstrucció ideal de la corona votiva realitzada a base dels fragments que es conserven: lletres d’or amb esmalt cloisonné (avui desaparegut), cadenes en forma de fulla, cadenes per a la suspensió de la creu central, penjolls i altres elements. Aquesta corona anava suspesa damunt l’altar
i constituïa una ofrena a les màrtirs Justa i Rufina . Tenia un caràcter d’invocació a la seva intercessió o a la seva protecció. Les restes de les dues corones i les creus procedents d’aquest tresor son ofrenes de persones d’alt nivell econòmic i vinculades a les classes dirigents, sense distinció entre personatges d’origen got o hispanoromà, inclòs el mateix monarca.

Època visigoda

Creus d'or amb caboixons de pedres semi-precioses i vidres de colors

Majanos de Marañón de Torredonjimeno, Jaén