Inscripció de DUUMVIR CAI CELI
Aquesta inscripció fou descoberta el 1903 en el vessant sud-oest de la muntanya de Montjuïc.

Probablement formava part d’un monument honorífic, potser un arc, aixecat en aquesta zona, i és el testimoni més antic de la vida municipal de Barcino. Cai Celi, fill d’Atisi, en va ser un dels primers magistrats: com a duumvir quinquenal fou l’encarregat de fer un dels primers censos dels habitants de la ciutat; però va assumir també la direcció de la construcció de la primera muralla de Barcino amb les portes i les torres, tal com ens explica la inscripció. Aquesta muralla era més un recinte d’identificació del nucli urbà que no pas una estructura defensiva com la posterior muralla del Baix Imperi.

Cultura romana (fi nal s. I aC),
Gres de Montjuïc,
Montjuïc, Barcelona.