La Deessa del carrer Paradís
Fou trobada en la cimentació del núm. 5 del carrer del Paradís, prop de les restes del temple d’August. El reaprofi tament com a element constructiu seria l’origen
de la fragmentació i mutilació que presenta.

Inicialment, però, hauria format part d’un conjunt escultòric més ampli dedicat al culte imperial, exposat al fòrum de la colònia.

Cultura romana (s. I dC),
Marbre blanc del Pantèlic, (Àtica, Grècia)
Carrer del Paradís, Barcelona.