Làpida Commemorativa
Aquesta làpida és el document fundacional d’unes termes públiques cedides a la seva ciutat per Luci Minici Natal pare, i pel seu fi ll, senadors i originaris de Barcino. Foren els personatges més il·lustres de la Barcelona romana de què es té constància: el primer ocupà càrrecs de gran rellevància durant els regnats dels emperadors Trajà i Adrià; i el seu fi ll també, en època d’Adrià i d’Antoní Pius. A més, Luci Minici Natal fi ll, és famós per haver guanyat, com a propietari,
la cursa de quadrigues dels Jocs Olímpics de l'any 129 dC. 

La generositat d'ambdós personatges vers la ciutat quedà ben palesa amb la donació d'aquestes termes públiques, amb un porxo associat i les corresponents conduccions d'aigua.

Marbre blanc de Luni-Carrara (ca. 125 dC),
Barcelona i Sant Cugat.