Mosaic amb la representació d'una vella
Cultura romana (s. III dC)

Marbre de diferents colors

Itàlica (Sevilla)