Mosaic del circ
Descobert el 1860 a l’antic Palau Comtal Menor de Barcelona poc abans o durant el seu enderrocament, hauria format part del paviment d’una luxosa casa de l’antiga Barcino.

Representa una cursa de quadrigues, que teòricament hauria tingut lloc al Circ Màxim de Roma.

A la part superior, s'hi por veure l'spina o mur situat al centre de l'arena on s'hi disposaven un seguit d'elements ornamentals (a banda del marcador de les voltes), i la meta. A la inferior, hi té lloc la cursa. Hi participen quatre equips, els blancs, els blaus, els verds i els vermells, que s'organitzaven en faccions, amb seguidors exaltats i radicals que traslladaven la seva rivalitat fins i tot més enllà de les competicions del circ.

Cada auriga i grup de cavalls presenten una inscripció amb els noms respectius (i les marques de propietat a les gropes), per la qual cosa podem suposar que l'escena representava una cursa real, segurament prou famosa com per haver merescut ser recordada. El vencedor és el cavall Eridà, de la facció verda, aclamat per un personatge.

Cultura romana (primera meitat del s. IV dC)

Opus tessellatum de marbre de diferents colors

Antic Palau Comptal Menor, Barcelona