Representació de la necròpolis paleocristiana de Tarragona
Maqueta de guix