Comptagotes
Finals s. III - IV dC.

Originari del Mediterrani oriental