Maternitat
En aquesta peça s’observa una figura d’aparença femenina que duu un anyell en braços.

Sovint s’han associat les dones a les tasques de cures, criança i educació.

Què és la maternitat, i com ha sigut al llarg del temps i en les diferents societats?

Han estat sempre les dones les úniques o principals encarregades de la cura dels infants?

 

Hi ha una assumpció generalitzada sobre com tots els actes sexuals s’orienten a la reproducció i sobre com tot allò relacionat amb la reproducció i la criança és una tasca femenina. Tanmateix, això no ha de ser necessàriament així, com demostren els homes del poble africà aka, que sovint tenen cura dels seus infants i fins i tot els “donen el pit” per calmar-los.

 

En arqueologia, constantment s’ha relacionat la representació del cos nu de les dones com a símbol de fertilitat, reproducció i maternitat (com les venus); elements lligats a rituals i deïtats relacionades amb aquests temes. Aquesta tendència ha començat a canviar i l’arqueologia comença a veure com aquestes representacions poden relacionar-se amb altres temes, com la prevenció (no només la promoció) de la concepció, el control sexual o el plaer sexual no reproductiu.

Per exemple, hi ha investigadors, com Douglas W. Bailey, que han defensat que les figuretes femenines amb genitals i pits exagerats del Neolític de Tessàlia (actual Grècia) haurien tingut, o no, funcions relacionades amb la reproducció, “feien que la gent del Neolític reflexionés sobre els seus cossos i sobre els cossos dels altres d'una manera especialment sexual”.

Tot plegat, ens permet qüestionar-nos el concepte de “maternitat” de diverses maneres:

Pot ser que en alguna època o cultura la cura de la descendència no hagi estat una tasca només femenina?

Com varia la gestió del temps i cura dels infants entre progenitors?

Com podem fer per repartir o revertir aquestes tasques?