Nina articulada
Les nines son un objecte de joc, representacions generalment antropomòrfiques per a l’entreteniment. Han existit, que consti arqueològicament, des de l’Antic Egipte.

Durant les últimes dècades, la indústria de les joguines ha enfocat les nines com a element de joc enfocat a un gènere en concret: les nenes.

 

Les nines s'han considerat sempre com un joc de nenes o és una idea actual?

Quina funció han tingut històricament?

Què vol dir que un joc és per a nens o per a nenes?

 

La identitat de gènere i l’expressió de gènere es desenvolupen al llarg de tota la vida, incloent la infantesa, interaccionant entre elles, amb la societat i amb les predisposicions que cada persona pugui tenir.

Les joguines formen una part d’aquest desenvolupament: les joguines que associem amb els nens, avui en dia, solen estar més relacionades amb valors com la lluita o la competitivitat, mentre que les que associem amb nenes estan més relacionades amb l’aparença física o les tasques domèstiques. Tanmateix, les distincions de gènere en la infantesa no sempre han sigut tan rellevants: fins als anys 1940, no hi havia colors especialment associats a cada gènere de nadons com passa avui amb el blau i el rosa, i les joguines no estaven marcades en quant al gènere, la qual cosa és una novetat deguda al màrqueting dirigit originalment a les famílies més riques (si tenien un segon nadó de gènere assignat al néixer diferent al primer, haurien de comprar conjunts nous de roba i joguines).

 

Què sabem dels jocs que trobem a les societats que coneixem gràcies a l’arqueologia?

I de la vida dels infants en general?