Premsador sacerdot
Quina relació ha tingut el sexe amb l’humor al llarg del temps?

Aquest premsador de tabac per pipa presenta un joc humorístic que relaciona l’Església amb el sexe, mostrant el penis d’un sacerdot quan s’acciona. El sexe, i especialment la sexualitat, no només tenen un significat eròtic o relacionat amb la fertilitat: en moltes societats ha tingut rols humorístics, com veiem en aquest exemple, i mencionàvem ja en societats molt més antigues com la de l’antiga Roma i Príap.

 

Quina relació hi ha hagut entre la institució de l'Església i el sexe?

 

En general, la diversitat afectiva, sexual i de gènere no han estat obertament acceptada per les esglésies cristianes, en el nostre context, per l’Església catòlica. La interpretació tradicional dels textos bíblics es basa en un model heteropatriarcal, on el sexe esdevé un tema problemàtic, especialment totes les seves variacions que no estan destinades a la reproducció. La interpretació religiosa ha classificat tota aquesta diversitat de pràctiques i identitats sota el paraigües de la “sodomia” com a pecat, cosa que ha fet que siguin perseguides també per la societat civil durant segles.

Avui dia, alguns sectors eclesiàstics i especialment l’església catòlica  i protestant, s’obren progressivament a la diversitat i a la igualtat de totes les persones, incloent les persones LGTBIQA+.

 

Quin rol han tingut les persones LGTBIQA+ en el cristianisme i en l’església?