Joies
Aquest conjunt funerari de bronze es composa dels braçalets, el collaret i la diadema amb què va ser enterrada una dona a l’edat del bronze.

La presència de joies i ornaments diversos han servit a l’arqueologia per distingir trets socials de les persones que les duien, com l’estatus social o el gènere, ja que avui dia formen part de la nostra “expressió de gènere”, és a dir, el conjunt de comportament, aparences, etc., que s’associen a un o altres gèneres.

 

Com ha canviat l'ús i la percepció de les joies a les societats?

Sempre han estat diferents segons el gènere?

Les joies més discretes han estat sempre per als homes?

 

En alguns casos, l’arqueologia ha aplicat sobre joies assumpcions que es consideraven òbvies des d’un punt de vista “presentista”, però que no tenien per què ser-ho. Cal investigar a fons cada context per entendre’l. Per exemple, a la Britània hi ha enterraments d’homes acompanyats de joies característiques dels enterraments femenins de l’època. Per entendre-ho, ens hem de fer preguntes que responguin a aquell moment concret:

 

Que portessin joies aparentment femenines, implica alguna cosa respecte a la seva vida (per exemple, que tinguessin una expressió de gènere més femenina)?

Aquestes joies poden ser un fet exclusiu de l’enterrament (per exemple, per relació amb altres persones o per circumstàncies de la seva mort)?

Podríem entendre aquests individus amb les identitats que identifiquem actualment com homosexuals, bisexuals, trans, intersex, queer…?

Quina relació creus que tenien aquestes persones amb les seves societats? Hi havia discriminació, ocultació, acceptació...?