Sexe i gènere arqueològics
No tot es conserva, el pas del temps descompon gran part del que deixa la humanitat. En restes humanes, generalment conservem només ossos i dents. Podem conèixer certes característiques de com era físicament una persona, però no podem saber gaire de la seva vivència personal. Només en podem trobar indicis, com l’aixovar funerari, o vestigis de possibles capacitats, dolències o característiques físiques que queden marcades en el cos (especialment en aquestes restes), etc.

 

Quin sexe creus que tenia aquest individu?

I quin gènere?

A la prehistòria, només hi havia homes i dones?

 

Segons la pelvis d’aquest esquelet d’un individu neolític, es creu que era una dona d’entre 30 i 40 anys. Tradicionalment, el sexe dels individus s’ha “llegit” arqueològicament a través de l’estudi dels ossos, tot i que sovint s’ha assumit en funció de l’aixovar, sobretot quan l’estat de conservació dels ossos no permetia analitzar-los. Això comporta problemes d’observació, perquè el gènere de l’aixovar es pot determinar amb criteris masclistes: per què un aixovar guerrer hauria de ser masculí, si coneixem que hi havia dones guerreres a la prehistòria?

 

Actualment, mètodes com l’extracció i anàlisi de l'ADN permeten determinar directament el sexe genètic, o cromosòmic, dels individus. Això ens du a identificar realitats menys conegudes, com els sexes cromosòmics diferents als habituals. Mentre que el parell cromosòmic XY és majoritari en els homes; i l’XX és i majoritari en les dones, hi ha persones amb sexes cromosòmics diferents: X0, XXY… Avui dia agrupem aquestes persones sota la categoria “intersex ”, però sempre hi ha hagut casos com aquests, i els seus cossos i vivències haurien tingut altres maneres d'entendre's i identificar-se en contextos temporals i culturals diferents al nostre.

A la vegada hi ha persones amb corporalitats que poden ser diferents a les majoritàries per al seu sexe cromosòmic (per exemple, persones amb cromosomes XY que es desenvolupen biològicament amb totes les característiques femenines habituals, ja que les hormones associades al desenvolupament sexual hi funcionen de forma diferent a l’habitual .

A més, la determinació del sexe (trets biològics) no ens parla del gènere d’una persona, ni a nivell d’identitat de gènere (un tret psicològic) ni d’expressió de gènere (un tret social). I el gènere no ha sigut sempre, ni a tot arreu, binari, de manera que no hem de donar per fet que ho fos a la prehistòria.