Objectes de caça
Avui dia conservem molts objectes que tenen a veure amb la caça. Aquí hi veiem puntes de fletxes i de llances, arpons, etc. Sovint s’han relacionat aquests elements amb el món masculí. La caça, la lluita i la força física que semblen implicar, en molts casos s’ha analitzat com quelcom exclusiu de l’activitat masculina.

 

Com es repartien les tasques a la Prehistòria?

 

Ens hem acostumat a pensar que hi havia tasques masculines i tasques femenines, les primeres relacionades amb la força, agilitat, etc., i les segones relacionades amb la cura dels infants, la recol·lecció… en general, tasques menys perilloses i que requerissin menys capacitats físiques.

A la sala anterior hi trobem un diorama que ens porta a plantejar-nos el mateix. Hi veiem un home pintant: l’art, la creació, el desenvolupament cultural, científic i artístic, generalment s’ha identificat com una tasca masculina. En els llibres d'història de l’art i de les ciències, hi apareixen poques dones, que han estat sovint apartades d’aquest contextos i esborrades quan n’han format part.

 

Hi havia a la prehistòria, o altres èpoques històriques, una divisió de les tasques, com caçar, recol·lectar, o cuidar, segons els rols de gènere?

Pot ser que apliquem la nostra mirada actual als rols de gènere del passat?

Com podem saber com es repartien realment totes aquestes tasques?

 

Hi ha evidències arqueològiques de dones que feien grans esforços físics i de dones enterrades amb aixovars de caça, possiblement dones caçadores, així com del fet que, en algunes societats el rol de caça es podia repartir entre les persones aptes, indistintament del seu gènere. Recentment, s’ha descrit en una anàlisi global de cultures caçadores del món que hi ha dones caçadores al 80% de les societats caçadores-recol·lectores.

A més, diverses investigacions defensen que les categoritzacions de gènere que fem avui (dona, home,…) i dels rols associats a cada gènere no tenen perquè haver sigut igual en societats del passat, així com que els rols masculins i femenins no eren tan clars com solem pensar, amb més solapament i necessitat de la col·laboració de tots a les tasques.

De fet, els tòpics actuals sobre els rols de gènere a la prehistòria, segons algunes investigacions, s'han format en gran part per la manca d'interès pel paper de la dona entre els pioners de la investigació del segle XIX i la consegüent imposició dels valors culturals d'aquell període al coneixement posterior.