Collaret de cargols marins
Aquest element ornamental fou fet amb caragols de mar (Hemalopoma sanguineum). A la cavitat on fou exhumat s´hi localitzaren més de 1600 caragols procedents de la Mediterrània.

Collaret de cargols marins

Solutrià mitjà / final,

Cova del Reclau Viver, Serinyà.