Vas campaniforme
Uns grups excursionistes de la localitat de Piera localitzaren aquesta petita balma -La Ventosa- que havia estat emprada com a indret d´enterrament i després closa la seva entrada amb pedres. S´hi exhumaren dos individus adults inhumats al mateix temps i acompanyats d´aquest magnífic exemplar de vas campaniforme.

Vas campaniforme

Calcolític

Cova de la ventosa, Piera