Bifacial de sílex
L'any 1935, quan s'inaugura el Museu d'Arqueològic de Barcelona (origen de l'actual Museu d'Arqueologia de Catalunya Barcelona), ja compta amb una important col·lecció de prehistòria i protohistòria. A través d'útils i objectes de tota mena, assistim als progressos tecnològics adaptatius més importants.

Bifacial de sílex

Acheulià

Tejar Km. 7, carretera d'Andalusia

Manzanares, Madrid