Diorama evocador de la Cova d'Altamira
L’art paleolític s’inicia en forma de representacions figuratives i abstractes a les quals s’atribueixen funcions màgiques i religioses. Amb el pas del temps, les pintures, les escultures i els gravats es generalitzen: les coves es converteixen en autèntiques galeries d’art. La cova d’Altamira, a Cantàbria, amb grans bisons al sostre, n’és l’exemple paradigmàtic. Per obtenir els pigments, s’esmicolaven els minerals en un morter o bé s’utilitzaven llapis o barres de carbó. Un cop aconseguit el colorant, es barrejava amb aigua o matèria grassa. Predominen els òxids de ferro (els ocres), l’oligist i la magnetita (els vermells, els colors acarabassats i els grocs), el manganès i el carbó vegetal (negres).

Diorama evocador de la Cova d'Altamira

Obra de Josep Font

Exposició internacional de 1929